Corona virus

NEDERLANDSE VERSIE (English version, see below)

Datum: 27 februari 2020 

Betreft: maatregelen coronavirus*  

Beste ouders, 

Zoals u weet staat het coronavirus momenteel zeer in de belangstelling. Deze brief is bedoeld om u te informeren welke maatregelen de school neemt in het kader hiervan. 

De school is in de gelukkige omstandigheid dat wij nauwe contacten onderhouden met de afdeling Virologie van het Erasmus MC in Rotterdam.  Daarnaast volgen wij momenteel de richtlijnen die het RIVM uitgeeft.  

Aan hen hebben wij de vraag gesteld wat de school kan doen ter preventie van het Coronavirus. Het advies is om op dit moment in te zetten op hygiëne. In de praktijk betekent dit voor onze school het volgende: 

  • Wij zullen de nodige aandacht besteden aan het wassen van de handen. Regelmatig handen wassen is belangrijk. Sowieso natuurlijk al na het toiletgebruik, maar ook als een kind bijvoorbeeld in de handen heeft geniest of na het buiten spelen. Wij zullen hier extra aandacht aan besteden en zorgen dat de kinderen op school regelmatig handen wassen gedurende de dag. Daarnaast zal er in iedere groep/toilet alcoholgel beschikbaar komen. Wellicht kunt u thuis hier ook wat extra aandacht aan besteden? 
  • Een algemene tip: het is de tijd van verkoudheid. Wijs uw kind erop regelmatig een schone papieren zakdoek te gebruiken na het snuiten. Sommige kinderen lopen de hele dag met een ‘natte’ zakdoek in hun broekzak. Zakdoek na het snuiten weggooien is belangrijk.  
  • Vanzelfsprekend houden wij, samen met u, verschijnselen als koorts, hoesten e.d. in de gaten. In geval van twijfel bellen wij u en het advies is dan om telefonisch contact met de huisarts op te nemen. 

Wij willen u als ouders vragen om eventuele allergie van uw kind voor het gebruik van alcoholgel zelf te checken. Indien uw kind, bewezen, allergisch is, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.  

Wat van belang is dat wij vooral met elkaar de rust bewaren, elkaar goed informeren over uw kind en de ontwikkelingen goed blijven volgen.  

Ik hoop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met hartelijke groet 

Guus van Weezenbeek 
(directeur de Triangel) 

========================================================================

ENGLISH VERSION

Date: 27 February 2020

Regarding: Coronavirus measures

Dear Parents,

As you know, the current outbreak of coronavirus disease is receiving much attention. The purpose of this letter is to inform you of the measures being taken in school.

We are in the fortunate position of being in close contact with the Virology Department of the Erasmus University Medical Centre in Rotterdam. In addition, we have consulted the Netherlands National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and are following the guidelines we have been given. 

The advice at the moment is to focus on hygiene. In practice, this means the following for our school:

  • Paying attention to handwashing. Frequent handwashing is important, not only after using the toilet, but also after sneezing or playing outside. We will pay extra attention to this and ensure that children wash their hands regularly throughout the school day. Alcohol-based hand gel will also be available in every classroom and toilet. This is also something you can pay attention to at home.
  • General tip: this is the time of year for picking up coughs and colds. Please instruct your child not to reuse tissues. Use a clean paper tissue each time you blow your nose and after use, throw the used tissue in the bin.
  • Like you, we will, of course, monitor symptoms such as fever, coughing and the like. If in doubt, we will get in touch with you and you are advised to contact your doctor by telephone.  

We would ask you to check if your child is allergic to alcohol-based hand cleansers. If this is the case, please notify your child’s teacher.

Important advice is also to stay calm, keep each other informed and keep a close eye on further developments.

We hope this letter provides sufficient information for the time being.

Kind regards,

Guus van Weezenbeek

(School principal, De Triangel)