Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde een overzicht van belangrijke documenten. Als u op de document naam klikt, wordt het document in een nieuw venster geopend.

Below is in overview of important documents. Unfortunately most are in Dutch. Some are in English, if so this is noted. For expample the Corona information, please do read this.

A van appel

AVG De functionaris gegevensbescherming voor Onderwijsgroep Amstelland is Wilma van Drunen. Zij is bereikbaar via w.vandrunen@ogamstelland.nl

C van clown

Cameratoezicht op scholen

Corona informatie (Nl & Eng)

G van groot

Gedragsregels over omgang met elkaar

Gym: Praktische zaken

Gym: Rapport beoordeling

H van huis

Hoofdluis

I van Informatie per groep

  • Groep 1-2
  • Groep 3: Er is geen informatiefolder beschikbaar voor groep 3: er is elk jaar een speciale ouderavond aan het begin van groep 3.
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8: Er is geen informatiefolder beschikbaar voor groep 8: er is elk jaar een speciale ouderavond aan het begin van groep 8.

K van kleur

Klachtenregeling

Kwaliteitsbewaking

O van ontdekken

Ondersteuningsprofiel

Onderwijsgroep Amstelland Informatiegids

Ouderparticipatie & communicatie

P van prima

Physcial education (Eng)

Privacy

Protocollen: Voor bepaalde situaties op onze school vinden we het extra belangrijk dat iedereen er op dezelfde manier mee om gaat. Dat komt de veiligheid en de kwaliteit van het leerproces ten goede. Daarom gebruiken we een aantal protocollen. Een protocol kan gezien worden als een afspraak, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Wij hebben protocollen/regels voor pesten, dyslexie, gebruik van moderne communicatie-middelen op school, luizen, en nog meer.

Hieronder vindt u een aantal belangrijke protocollen en richtlijnen. 

S van slim

Schoolbenodigheden 2021

Schoolgids 2021

T van taart

TSO beleid