Nieuwe ouders

Extern contact

Vertrouwenspersoon (intern)
mevrouw M. Vonk.

Vertrouwenspersoon bij klachten over ongewenst gedrag (extern)
mevrouw Pepita David (psycholoog en geregistreerd psychotherapeut): 06-3434 8288 | p.david@planet.nl

Jeugdgezondheidszorg van de GGD
De schoolarts is telefonisch bereikbaar via het secretariaat van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: 020–5555964

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070-386 1697info@gcbo.nl

Onderwijsgroep Amstelland
Bezoekadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen
Postadres: Postbus 9188, 1180 MD Amstelveen
020–345 4718 | info@onderwijsgroepamstelland.nl | www.onderwijsgroepamstelland.nl

Amstelronde passend onderwijs
Bezoek-/ postadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen
020-6401917 | info@amstelronde.nl | www.amstelronde.nl

Onderwijsinspectie
Bezoekadres hoofdkantoor: St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postadres: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl

Bij de inspectie zijn ook vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Stichting Veilig Onderwijs
Telefonische hulplijn/informatielijn: 085-0047947 / www.stichtingveiligonderwijs.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor meer informatie, klik hier

Oudersteunpunt SWV Amstelronde/ Amstelland en de Meerlanden/ Haarlemmermeer
Passend onderwijs voor ieder kind. Daarvoor is samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen belangrijk. Als ouder kun je bij Steunpunt Amstel & Meer terecht als je vragen hebt over passend onderwijs.