Nieuwe ouders

Extern contact

Vertrouwenspersoon (intern)
mevrouw M. Vonk.

Vertrouwenspersoon bij klachten over ongewenst gedrag (extern)
mevrouw Pepita David (psycholoog en geregistreerd psychotherapeut): 06-3434 8288 | p.david@planet.nl

Jeugdgezondheidszorg van de GGD
De schoolarts is telefonisch bereikbaar via het secretariaat van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: 020–5555964

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070-386 1697info@gcbo.nl

Onderwijsgroep Amstelland
Bezoekadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen
Postadres: Postbus 9188, 1180 MD Amstelveen
020–345 4718 | info@onderwijsgroepamstelland.nl | www.onderwijsgroepamstelland.nl

Amstelronde passend onderwijs
Bezoek-/ postadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen
020-6401917 | info@amstelronde.nl | www.amstelronde.nl

Onderwijsinspectie
Bezoekadres hoofdkantoor: St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postadres: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl

Bij de inspectie zijn ook vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Stichting Veilig Onderwijs
Telefonische hulplijn/informatielijn: 085-0047947 / www.stichtingveiligonderwijs.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor meer informatie, klik hier

Oudersteunpunt SWV Amstelronde/ Amstelland en de Meerlanden/ Haarlemmermeer
Passend onderwijs voor ieder kind. Daarvoor is samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen belangrijk. Als ouder kun je bij Steunpunt Amstel & Meer terecht als je vragen hebt over passend onderwijs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.