Informatie folders:

Protocol Hoofdluis op de Triangel (september 2013)

 • In de eerste week na elke vakantie worden alle leerlingen en de leerkracht uit de groep gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis/neten. Deze controle wordt uitgevoerd door minimaal 2 ouders uit de groep.
 • Wanneer er tijdens deze controle levende luizen op het hoofd van een leerling worden aangetroffen, wordt er direct contact opgenomen met de ouders.
 • De leerling moet van school worden opgehaald om thuis te worden behandeld (zie informatie folders in links onderaan deze pagina)
 • Wanneer de leerling de eerste behandeling heeft gehad, mag hij/zij weer terug naar school.
 • Wanneer er tijdens de controle neten worden aangetroffen op het hoofd van de leerling, zal de leerkracht u hiervan middels een brief op de hoogte stellen.
 • Heeft de leerling verse neten in het haar, dan dient de leerling nog dezelfde dag behandeld te worden. De leerling hoeft echter niet opgehaald te worden van school, daar er nog geen levende luizen zijn waargenomen en een luis die net uitkomt (nimf) nog geen groot besmettingsgevaar geeft.
 • In beide voorgenoemde situaties, zal de hele groep een brief mee krijgen waarin melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van hoofdluis in de groep en een hercontrole wordt aangekondigd.
 • Mocht een leerling na drie weken nog steeds hoofdluis hebben, dan zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek met Silvia Bezuijen (adjunct directeur) en Talitha de Haas (Hoofd-luisouder). Samen zullen zij dan bespreken wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk luisvrij is.
 • Mocht de leerling drie weken na dit gesprek nog steeds last hebben van hoofdluis, dan zal de leerling samen met zijn/haar ouders een oproep ontvangen van de GGD voor een gesprek.

LET OP !!!

 • Wanneer u buiten een controle om hoofdluis ontdekt bij uw kind, meldt u dit dan direct op school, bij familie, vrienden en bekenden waar het kind gespeeld heeft. Alleen dan kunnen we verspreiding zo goed mogelijk voorkomen.
 • Op school zal de hele groep dan een brief mee krijgen waarin melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van hoofdluis in de groep en een controle wordt aangekondigd.
 • Vervolgens geldt het protocol zoals hierboven beschreven.

VOORLICHTING OP SCHOOL

Aan het begin van elk jaar wordt er op school een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over hoofdluis. Onderstaand vindt u de presentatie die daarbij gebruikt is bij de voorlichting op 11-11-2019

luizen-PP-11-11-2019