Schoolvakanties en vrije dagen

De vrije dagen en vakantie voor dit schooljaar zijn:

VakantiePeriode
herfstvakantiemaandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
kerstvakantiemaandag 21 december 2020 t/m vrijdag 2 januari 2021
voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
april/meivakantiemaandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
zomervakantiemaandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Naast de landelijk vastgestelde vakantie zijn de kinderen extra vrij op de volgende dagen: 
– Woensdag 16 september: studiedag 
– Vrijdagmiddag 18 december 2020 (aansluitend op de kerstvakantie) 
– Vrijdag 19 februari 2021 (aansluitend op de voorjaarsvakantie); 
– Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paasdag) 2021 
– Donderdag 13 mei (Hemelvaartdag) en vrijdag 14 mei 2021 
– Maandag 24 mei (eerste pinksterdag) 2021

Wilt u extra/ buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Vul dan aub het verlofaanvraag formulier in. Dit is op school op het Hoofdgebouw op te halen bij Belinda. De directie moet het verlof goedkeuren. School is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. Zie ook onze schoolgids, paragraaf 8.1, bladzijde 26.

Holiday schedule 2020-2021 

HolidayPeriod
Autumn holidayMonday the 12th untill Friday the 16th of October 
Christmas holiday Monday the 21st of December 2020, untill Friday the 2nd of January 2021 
Spring holidayMonday the 22nd untill Friday the 26th of Februari 
April/May break Monday the 26th of April untill Friday the 7th of May 
Summer holiday Monday the 12th of July, until Friday the 20th of August

 Besides these nationally appointed holidays, the children will also be free from school on the following days:
– Wednesday the 16th of September: study day
– Friday afternoon, the 18th of December (adjoining the Christmas holiday)
– Friday the 19th of February 2021 (adjoining the Spring holiday)
– Friday the 2nd of April (Good Friday) and Monday the 5th of April
– Thursday the 13th of May (Ascension Day) and Friday the 14th of May.
– Monday the 24th of May (1st day of Pentecost)

If you want to request extra/ exceptional leave outside of the regular school holidays then please use the appropriate form. The form can be picked up at Belinda’s office. She is located in the main building (het Hoofdgebouw). Please note that the principal has to approve the special leave request. The school is required to report unapproved leave to the authorities. See our schoolguide, page 26, paragraph 8.1.