Lestijden

De schooltijden zijn als volgt:

Locatie Het Hoofdgebouw (groepen 1 t/m 5, en 7)

ochtend: 08:30 uur tot 12.00 uur (deuren open om 08:20 uur)
middag: 13:00 uur tot 15.00 uur (deuren open om 12:50 uur)
woensdag: 08:30 uur tot 12.15 uur (deuren open om 08:20 uur)

De groepen 1 t/m 3 zijn ook op vrijdagmiddag vrij (en conform bovenstaande om 12.00 uur uit).

Locatie Jane Addamslaan (groepen 6 en 8)

ochtend: 08:40 uur tot 12.10 uur (deuren open om 08:30 uur)
middag: 13:10 uur tot 15.10 uur (deuren open om 13:00 uur)
woensdag: 08:40 uur tot 12.25 uur (deuren open om 08:30 uur)

Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij.

De aanvangs- en eindtijden verschillen, per locatie, 10 minuten. Dit om u, indien u kinderen op school op de beide locaties heeft zitten, in de gelegenheid te stellen naar het andere gebouw te lopen. Voor meer informatie over eventuele afwijkende schooltijden en de data van de schoolvakanties verwijzen wij u naar onze jaarkalender in Social Schools.

Nog wat laatste mededelingen/verzoeken bij het schooljaar 2019-2020:

  • Graag willen wij u er nog even aan herinneren dat de kinderen vanaf groep 3 ’s middags zonder ouders naar de klas gaan. Zo breiden wij de zelfstandigheid van de kinderen stap voor stap uit;
  • Dit jaar willen we weer op tijd beginnen. Zorgt u ervoor dat de kinderen op tijd in de klas zijn? En wij vragen u: zodra uw kind in de klas zit, gaat u dan rustig naar buiten.
  • Via deze weg vragen wij nog even aandacht voor het feit dat het op het schoolplein verboden is om te fietsen. Wij willen u vragen om uw eigen kind, maar ook andere kinderen aan te spreken wanneer zij toch fietsen over het schoolplein.