De Medezeggenschapraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel van KBS De Triangel. De MR bestaat uit acht personen. Vier leden vertegenwoordigen de ouders van de school, vier leden vertegenwoordigen het personeel van de school.

De MR vergadert tien maal per schooljaar en bespreekt zaken zoals het formatieplan, aanname nieuw personeel, huisvesting, begroting school en Oudercommissie. Ook kan de MR de directie (gevraagd of ongevraagd) adviseren. Regelmatig doet de MR verslag van haar activiteiten in de informatiebrief van de Triangel.

De geplande vergaderdata staan in de notulen. Als u een keer een vergadering wilt bijwonen (als toehoorder) dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via onderstaand email adres. Hierbij is wel aangetekend dat mogelijk, bij het bespreken van nog vertrouwelijke onderwerpen, u verzocht wordt voor dat onderdeel even de vergadering te verlaten.

Binnen de stichting Onderwijsgroep Amstelland, waar de Triangel onder valt, bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Vanuit onze MR zijn één ouder en één personeelslid aanwezig bij de vergaderingen van deze GMR. Tijdens de GMR vergaderingen bespreken zij de plannen van het bestuur en informeren ze weer de MR.

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids (hoofdstuk 4.4). Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de MR via mr.triangel@ogamstelland.nl

De MR bestaat bestaat in schooljaar ’21 – ’22, uit de volgende leden:

Actuele MR documenten

Het MR Statuut en MR reglement (versie 2019) vindt u hier (klik op de link).  De notulen van de vergaderingen en de jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hieronder. De actuele vergaderdata staan vermeld in Parro. De notulen worden in de daaropvolgende vergadering definitief vastgesteld, waarna ze op de website worden geplaatst. Als u op een link klikt opent deze zich in een nieuw tabblad/ venster (afhankelijk van uw browserinstellingen).

2022 Notulen MR vergadering MR jaarverslag
April MR verslag 1-04  
Maart MR verslag 16-03  
Januari MR verslag 19-01 MR jaarverslag
2021 Notulen MR vergadering MR jaarverslag
December MR verslag 2-12  
November MR verslag 10-11  
Oktober MR verslag 26-10  
September MR verslag 23-09  
Juni MR verslag 21-06  
April MR verslag 12-04  
Maart MR verslag 18-03  
Februari MR verslag 4-02  
2020 Notulen MR vergadering MR jaarverslag
November MR verslag 19-11 MR jaarverslag
Juni MR verslag 11-06  
April MR verslag 23-04  
Maart MR verslag 5-03  
2019 Notulen MR vergadering MR jaarverslag
November MR verslag 28-11  
Oktober MR verslag 31-10 MR jaarverslag
Juni MR verslag 11-06  
Mei MR verslag 7-05 MR jaarverslag
Maart MR verslag 19-03  
Januari MR verslag 15-01  
2018 Notulen MR vergadering MR jaarverslag
November MR verslag 22-11  
September MR verslag 25-09  
Juni MR verslag 12-06  
Mei MR verslag 15-05  
Maart MR verslag 15-03  
Februari MR verslag 20-02 MR jaarverslag