Nieuwe ouders

Aanmelden

De start op school is een groot moment. De keuze voor een goede basisschool is belangrijk. Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? Dan maken wij graag nader kennis. Dit gaat als volgt: 

Kennismaking

Wilt u kennismaken met De Triangel, dan vult u het formulier voor een kennismakingsgesprek (for English version click here) in op de website. We nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek met één van de directieleden. In dit gesprek informeren wij u over de school en de procedure van toelating. Ook vragen we of u de identiteit en het beleid van de school kunt onderschrijven. Kiest u voor De Triangel? 

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u per post van ons het toelatingsformulier. Met dit formulier praat u ons bij over de ontwikkeling van uw kind. Het komt voor dat we nog even contact met u opnemen voor een mondelinge toelichting. Als dat nodig lijkt, benaderen we bijvoorbeeld ook de peuteropvang, om een goed beeld te krijgen. 

Lees meer over ons aannamebeleid en de aanmeldingsprocedure. Als zou blijken dat een kind beter tot zijn recht komt op een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan gaan we samen met u, als ouders, op zoek naar een passende onderwijsplek.

Aannamebeleid

Voorwaarde voor uitnodiging en plaatsing van uw kind bij ons op school is dat er plaats moet zijn en u op het moment van invullen van het kennismakingsformulier woonachtig bent in het postcodegebied: 1187.

Dit is conform het plaatsingsbeleid van de Onderwijsgroep Amstelland.

Eerste schooldag

Meestal is de eerste schooldag van uw kind op of de dag na de vierde verjaardag. Daarop zijn twee uitzonderingen:

  • Als uw kind jarig is in de laatste drie weken van het schooljaar, begint hij of zij na de zomervakantie. We gunnen uw kind namelijk een rustig begin op school, en net voor de vakantie zijn er allerlei extra activiteiten.
  • Als u kind vier jaar wordt in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar dan is hij of zij vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar welkom.

Uw kind wisselt van basisschool

Komt uw kind van een andere basisschool? We volgen dan deze vaste procedure: 

Om goed te begrijpen wat uw kind onderwijskundig nodig heeft, neemt de intern begeleider van De Triangel contact op met de andere basisschool. Dat doet zij nadat u de school heeft ingelicht over het vertrek van uw kind. De IB-er vraagt met name naar het onderwijskundig rapport van uw kind.

Soms willen we nog wat meer weten over het niveau en de onderwijsbehoeften van uw kind. Dan zullen we hem/haar observeren op de huidige school en zullen wij, indien wij dat nodig vinden, hem/haar op onze school diverse relevante toetsen laten maken. 

Als blijkt dat specifieke ondersteuning nodig is, bekijken we of De Triangel dit voldoende kan bieden. De school beslist over de toelating en uiteindelijk over de groep waarin het kind het best geplaatst kan worden. Natuurlijk bespreken we met u, als ouders, onze overwegingen. 

Als een kind van onze school vertrekt naar een andere basisschool, dan ontvangt de nieuwe school van ons een onderwijskundig rapport.