Nieuwe ouders

Sociale & emotionele vaardigheden

In en buiten de klas besteden wij op De Triangel welbewust aandacht aan een aantal sociale en emotionele vaardigheden. Denk aan:

 • ontwikkelen van een goede werkhouding;
 • leren werken volgens een plan;
 • gebruik maken van uiteenlopende leerstrategieën; 
 • ontwikkelen van een positief zelfbeeld; 
 • ontwikkelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van gedrag.

Om de kinderen te helpen bij deze vaardigheden volgen alle groepen gedurende het schooljaar lessen van De Kanjertraining. De onderstaande vijf basisregels van de Kanjertraining zijn belangrijk op De Triangel: 

 1. we vertrouwen elkaar;
 2. we helpen elkaar;
 3. niemand speelt de baas;
 4. niemand lacht uit;
 5. niemand is zielig. 

Onze kanjeraanpak

Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Het gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is dé basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. 

Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander denkt of leert te denken. Ze geeft de kinderen handvatten in sociale situaties, zoals:  

 • Samenwerken
 • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
 • Leren te stoppen met pesten en treiteren
 • Uit slachtofferrollen stappen en op een gezonde manier het heft in eigen handen nemen.


4 soorten gedragingen

In de Kanjertraining onderscheiden we vier soorten petjes en de daarbij behorende gedragingen die ieder gekoppeld zijn aan een dierfiguur. In de training wordende petjes gedragingen overdreven neergezet. Het is niet de bedoeling de kinderen te labelen, maar de vier petjes leiden wel vaak tot inzicht. Het principe van de petjes is: ‘jij bent niet zo’ maar ‘je gedraagt je zo’. Je hebt zelf de keuze om je anders te gedragen en een andere pet op te zetten.

pestvogel[1]
De Pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem kunnen luisteren.

Bij dit gedrag hoort het blauwe petje.

aap[1]
Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden.

Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

konijn1[1]
Het konijn  is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje.

Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

tijger[1]
De tijger  doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus.

Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

Voor meer informatie over de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

pestvogel[1]
De Pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem kunnen luisteren.

Bij dit gedrag hoort het blauwe petje.

aap[1]

Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden.

Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

konijn1[1]
Het konijn  is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje.

Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

tijger[1]

De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus.

Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

Voor meer informatie over de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

Ons pestbeleid

Bij ons op school voeren wij een actief niet-pesten beleid. Pesten, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Ook niet via social media. Als wij merken dat er via internet gepest wordt, nemen wij direct contact op met de ouders. Onderlinge ruzies praten we uit, zo nodig na schooltijd. Wij houden niet van oorlogspelletjes of -speelgoed. Wij hebben een protocol ten aanzien van fysiek en verbaal geweld. Hier leest u daar meer over. 

Met vragen over pesten kunt u altijd bij ons terecht of bij de telefonische hulplijn van Stichting Veilig Onderwijs