De Oudercommissie ondersteunt de leerkrachten van De Triangel bij de organisatie van diverse feestelijke festiviteiten voor de kinderen. Dit zijn activiteiten die buiten de reguliere financiering van school vallen. Hier draagt u aan bij middels uw jaarlijkse ouderbijdrage.

Nog los van een financiële bijdrage helpt de oudercommissie ook actief mee om de activiteiten vorm te geven, te organiseren, en uit te voeren. Bij een aantal activiteiten leveren wij geen bijdragen, maar alleen maar “handjes”. Wij dragen bij aan: de schoolfotograaf, de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerst viering, Pasen, de Koningspelen/ sportdag, de bag-to-school actie, het jaarlijkse ijsje in de laatste schoolweek, het schoolreisje (om het jaar), culterele vorming, en eindactiviteiten in groep 8 (musical en eindboek).


Om alles te kunnen organiseren wordt aan u een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag dat u als ouders/verzorgers betaalt wordt volledig besteed aan de festiviteiten. Een overzicht van de begroting en het verzoek voor de ouderbijdrage van dit schooljaar volgt via Parro. Verder verschijnt er ook regelmatig een update vanuit de oudercommissie in de maandelijkse nieuwsbrief van school. Heeft u aanvullende vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u ook graag meehelpen, spreek een van ons dan aan op school, of mail ons.


Wij wensen de kinderen ook dit jaar weer veel plezier bij alle ‘feestjes’ op school.

De Oudercommissie oc.triangel@ogamstelland.nl

De Oudercommissie bestaat uit ouders, die zich geheel vrijwillig inzetten, en een afgevaardigde namens de directie.  In schooljaar ’21-’22 bestaat de Oudercommissie uit:

Het OC reglement is hier beschikbaar.