Nieuwe ouders

Ouders

De tijd op de basisschool is een belangrijk deel van je leven, zowel voor uw kind als voor u. Jarenlang is er de weg van huis naar de basisschool en weer terug. Actuele en belangrijke informatie vindt u hier. 

Informatie per groep

Schoolgids

Medezeggenschapsraad

Wat gaat mijn kind het aankomend schooljaar leren, hoe gaat het eraan toe in de klas. Daar kunnen wij u het een en ander over vertellen.

Lees in onze schoolgids waar wij met ons onderwijs voor staan en hoe we de dingen hebben geregeld. 

Onze school wil graag een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl van uw kind.

Uw kind kan bij ons op school overblijven tussen de middag. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

Wat gaat mijn kind het aankomend schooljaar leren, hoe gaat het eraan toe in de klas. Daar kunnen wij u het een en ander over vertellen.

Lees in onze schoolgids waar wij met ons onderwijs voor staan en hoe we de dingen hebben geregeld. 

Uw kind kan bij ons op school overblijven tussen de middag. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

Wilt u actief meehelpen op school? Wat u ook doet, één ding is zeker: uw inzet wordt bijzonder gewaardeerd!

De Oudercommissie organiseert  op vrijwillige basis allerlei feestelijke en sportieve activiteiten die op school plaatsvinden. 

De Medezeggenschapraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel van KBS De Triangel.

Als school zijn wij telefonisch of per e-mail onder schooltijd  bereikbaar. 

Wilt u actief meehelpen op school? Wat u ook doet, één ding is zeker: uw inzet wordt bijzonder gewaardeerd!

De Oudercommissie organiseert  op vrijwillige basis allerlei feestelijke en sportieve activiteiten die op school plaatsvinden. 

De Medezeggenschapraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel van KBS De Triangel.