Nieuwe ouders

Oudercommissie

Wat doet de Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij organiseren samen met de Event manager van school en leerkrachten, op vrijwillige basis, allerlei verschillende feestelijke en sportieve activiteiten die op school plaatsvinden. Voor de kinderen maken deze activiteiten hun schooltijd extra leuk.

Activiteiten ondersteund door de Oudercommissie

De Oudercommissie helpt met organiseren, vormgeven, financieren, inkopen doen en bieden van hulp bij o.a. de volgende activiteiten:

 • Schoolfotograaf
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Paasviering
 • Koningsspelen/ sportdag
 • Kledinginzamelingsactie Bag-to-school
 • Bijzondere projecten in het jaar (o.a. project duurzaamheid en het lustrum)
 • Schoolreisje
 • Traditionele ijsje in de laatste schoolweek

Daarnaast is de penningmeester van de OC verantwoordelijk voor het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage.

De doelen van de Oudercommissie

 • Heel veel plezier voor de kinderen creëren!
 • Saamhorigheid. Met elkaar!
 • Zichtbaarheid. Ouders meenemen in de activiteiten die de kinderen beleven.


Ouderbijdrage

Om alles te kunnen organiseren wordt aan de ouders/verzorgers een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Dit zijn activiteiten die buiten de reguliere financiering van school vallen. Hier draagt u aan bij middels uw jaarlijkse ouderbijdrage. Het bedrag dat ouders/verzorgers betalen wordt volledig besteed aan de activiteiten. Een overzicht van de begroting en het verzoek voor de ouderbijdrage van het schooljaar volgt automatisch via Parro.

Meehelpen?

Lijkt het je leuk om te helpen om van het schooljaar mede een feest te maken voor de kinderen? Of heb je vragen en/of suggesties? Je kunt de oudercommissie bereiken via oc.triangel@ogamstelland.nl of spreek een van commissieleden aan op het schoolplein! Op de foto kun je alle leden vinden.

Wij wensen jullie kinderen een ontzettend leuke schooltijd op De Triangel!

Hartelijke groet,

Oudercommissie