Nieuwe ouders

Ouderparticipatie

 

Respectvol, gelijkwaardig, met elkaar. Het zijn sleutelwoorden voor de wijze waarop we op De Triangel met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. Dat is wat wij aan u, als ouders/verzorgers beloven. Én wat wij van u, als ouders/verzorgers vragen.

Via deze link leest u hoe wij de communicatie organiseren. Hoe het bijvoorbeeld zit met de informatieavonden, start- en rapportgesprekken. En welke (praktische) informatie u ontvangt via het ouderportaal, een app, van Parro. Ook leest u over de rollen die u als ouder op school kunt vervullen, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad en/of de Oudercommissie

Wilt u actief meehelpen op school? Wat u ook doet, één ding is zeker: uw inzet wordt bijzonder gewaardeerd!