Nieuwe ouders

Overblijven

Uw kind kan tussen de middag bij ons op school overblijven. Wij noemen dit ook wel de Tussen Schoolse Opvang (TSO). 

Wat houdt TSO op De Triangel in?

Uw kind blijft tussen 12.00 – 13.00 uur (hoofdgebouw) 12.10 – 13.10 uur (dependance) op school. De kinderen eten onder begeleiding van TSO-kracht in hun eigen klaslokaal. Ook gaan ze nog lekker buitenspelen.

Voor alle groepen wordt er TSO aangeboden op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en voor de groepen 4 t/m 8 ook op vrijdagen. De TSO wordt bij ons op school gecoördineerd door de schoolassistentes Gea Smit (dependance Karelrijk) en Nancy Wiegmink (hoofdgebouw). Hier vindt u de contactgegevens. 

Aanmelding van een vierjarige leerling

In de maand dat uw kind vier is geworden (of de maand erna als uw kind eind van de maand vier jaar wordt) ontvangt u van ons via ons ouderportaal Parro een bericht om een TSO-abonnement af te sluiten of een strippenkaart te kopen. In de periode dat uw kind instroomt, is het bedrag aangepast. 

Betaling

Om gebruik te maken van de TSO sluit u een abonnement af of schaft u een strippenkaart aan. U ontvangt 3x per jaar via ons ouderportaal Parro -> gesprekken -> schoolkassa een bericht om een abonnement te kopen. De betaling hiervan loopt via Schoolkassa. De abonnementskosten bedragen dit schooljaar, 2024-2025:

Voor een 4-daags abonnement:

– periode 1 van augustus tot en met december: €66,-

– periode 2 van januari tot en met maart: €52,-

– periode 3 van april tot en met juli: €50,-

Totaal: €168,-

Voor een strippenkaart betaalt u €15,- voor 10x overblijven. De leerkracht tekent iedere keer de strippenkaart af met de datum van gebruik plus de handtekening van de leerkracht. 

Wilt u meer weten over onze wijze van TSO, leest u dan het TSO-beleid

Belangrijk

Als u een abonnement en/of strippenkaart voor uw kind heeft afgesloten en u besluit dat uw kind een dag niet komt, wilt u dit dan vroegtijdig met een geschreven toestemmingsbriefje (met handtekening van ouder/verzorger) aan de leerkracht kenbaar maken? Bij het gebruik van een strippenkaart kunt u uw kind ook een dag extra laten overblijven. Ook dit graag middels het geschreven toestemmingsbriefje tijdig kenbaar maken aan de leerkracht. 

Gemiste dagen worden niet terugbetaald. Wij brengen €10,- administratiekosten in rekening als u een reeds afgesloten abonnement stopzet.