Nieuwe ouders

Ouderapp

De leerkrachten op de Triangel maken gebruik van de Parro-app. Via deze app communiceren leerkrachten, alsook de directie en administratie, met u als ouder/verzorger. Zo wordt de app o.a. gebruikt om nieuws uit de klassen en vanuit de school te delen, worden via de app hulpouders gevraagd, worden er reminders voor evenementen gestuurd en kunnen ouders/verzorgers zich via de app intekenen voor (rapport)gesprekken met de leerkracht. U kunt via de app ook de privacy-voorkeuren van uw kind aangeven en contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Inloggen

Zodra uw kind is ingedeeld in een groep zult u via de administratie per e-mail inloggegevens voor onze ouderapp Parro ontvangen.

Download hier de juiste versie:

Inloggen
Zodra uw kind is ingedeeld in een groep zult u via de administratie per e-mail inloggegevens voor onze ouderapp Parro ontvangen.

Download hier de juiste versie:

Als u niet over device beschikt om de app te downloaden, kunt u ook gebruikmaken van de webversie van Parro. Dat kan door hier te klikken.