Nieuwe ouders

Schoolkalender

Voor het schooljaar 2023/2024 ziet de schoolkalender er als volgt uit:

Vakanties

Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
April/meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Vakanties

Herfstvakantie: 23  – 27 okt 2023
Kerstvakantie: 25 dec – 5 jan 2024
Voorjaarsvakantie: 19 – 23 feb 2024
April/meivakantie: 29 apr – 10 mei 2024
Zomervakantie: 22 juli – 30 aug 2024

Aanvullende vrije dagen

Studiedagen:
dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2023
maandag 5 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
woensdag 26 juni 2024

Overige dagen:
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

Aanvullende vrije dagen

Studiedagen:
dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2023
maandag 5 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
vrijdag 26 april 2024
woensdag 26 juni 2024

Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024 

De schoolkalender staat ook in de ouderapp parro, onder het kopje agenda.