Nieuwe ouders

Schoolkalender

Voor het schooljaar 2022/2023 ziet de schoolkalender er als volgt uit:

Vakanties

Herfstvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023*
April/meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Zomervakantie: maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

*Op vrijdag 24 februari zijn de kinderen vanaf 12uur vrij

Aanvullende vrije dagen

Studiedagen:
maandag 24 oktober 2022
maandag 23 januari 2023
donderdag 22 juni 2023 

Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag: maandag 10 april 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag: maandag 29 mei 2023

Vakanties

Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023*
April/meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023

*Op 24 februari zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij

Aanvullende vrije dagen

Studiedagen:
maandag 24 oktober 2022
maandag 23 januari 2023
donderdag 22 juni 2023 

Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede paasdag: 10 april 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag: 29 mei 2023

De schoolkalender staat ook in de ouderapp parro, onder het kopje agenda.