Nieuwe ouders

Verlofaanvraag

Bijzonder verlof 

Er zijn een aantal redenen waarvoor u bijzonder verlof kunt aanvragen. Denk met name aan een religieuze feestdag, huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden, een sterfgeval in de naaste familie of een verhuizing. Ook een jubileum op het werk kan een reden zijn voor een verlofdag. 

Bij een huwelijk of jubileum krijgen kinderen één dag verlof. Daar kunt u geen vakantie of langweekend aan koppelen. Een extra vakantiedag of een verjaardag van een ouder is geen reden voor verlof. 

Vakantieverlof

Soms laat iemands werk het niet toe om gedurende de schoolvakanties twee weken achtereen op vakantie te gaan met het gezin. De directie kan dan extra vakantieverlof geven. Daarvoor geldt een maximum van tien aaneengesloten schooldagen. Over een aanvraag voor vakantieverlof, langer dan tien aaneengesloten schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Per schooljaar mag u één keer een extra vakantieverlof aanvragen.

Het verlofformulier

U kunt een verlofformulier bij de administratie op school aanvragen. Geef het, ingevuld en ondertekend door beide ouders, daar ook weer af.  Na overleg met de leerkracht beslist de directie of het verlof wordt toegekend.

Enkele aandachtpunten bij de verlofaanvraag

  1. Bij de aanvraag van vakantieverlof is een officiële werkgeversverklaring. Deze levert u samen met het verlofformulier in.
  2. Indien u meer dan tien verlofdagen in een schooljaar wilt aanvragen, dan beslist niet langer de school, maar de leerplichtambtenaar of dat akkoord is.
  3. Voor de eerste twee weken na de zomervakantie wordt nooit verlof toegekend, om welke reden dan ook. Dit geldt ook voor leerlingen die vier jaar oud zijn.
  4. Tijdens de periode van Cito-en LVS5-toetsen wordt geen verlof verleend.

Voor meer informatie: Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl