De Triangel

Onze katholieke identiteit: wij staan stil bij katholieke tradi­ties en feesten. Belangrijke katholieke waarden zijn voor ons saamhorigheid en tolerantie. Wij leren onze leerlingen oog te hebben voor elkaar en zorg en verantwoordelijkheid te dragen. Natuurlijk staan wij open voor andere religies. Met andere woorden: iedereen is welkom op onze school. Wel verwachten wij van alle ouders dat zij onze uitgangspunten, identiteit en cultuur onderschrijven en hun kinderen mee laten doen met onze vieringen en activiteiten.

  • Wij hebben zorg voor onze kinderen. Wij geloven dat ieder kind over talenten beschikt en deze talenten kan gebruiken in de weg naar volwassenheid.
  • Op onze grote school zijn wij goed in kleine, maar belangrijke dingen; een klein gebaar, een enkel woord, een blik die er toe bijdraagt dat onze leerlingen zich thuis voelen op school.
  • We zien het wel als onze primaire taak om kennis over te dragen. We maken ons druk om de prestaties van onze leer­lingen, maar willen prestatiedruk voorkomen.
  • Wij zijn ambitieus en streven te scoren boven het landelijk gemiddelde. En dat lukt, mede door een goed team van col­lega’s die beschikken over ervaring en liefde voor het vak.
  • Wij zijn bewust op zoek naar kansen voor elk kind om te leren. Dit doen we door naar onszelf te kijken en door met het kind en de ouders in gesprek te gaan. Ook zoeken wij naar facto­ren die het kind verder helpen in de ontwikkeling. Een goede en open relatie met ouders vinden we van belang; samen met ouders komen we altijd verder.

Welkom op onze leerzame en zorgzame school!