Onderwijs doet er toe! Daarvan zijn we overtuigd op De Triangel. Wij staan voor “KBS De Triangel, een leerzame en zorgzame school. Dit hebben wij vertaald in kernwaarden, die ons houvast geven in ons dagelijks handelen. Deze kernwaarden, de K’s, staan op onze website: www.detriangel.net/school

De Triangel is een gecertificeerde opleidingsschool met bevlogen professionals met jarenlange ervaring. We hebben veel deskundigheid in huis. De collega’s van de Triangel zijn actief in bijleren en bijblijven op hun vakgebied. Dat gebeurd volop aan de Amstelacademie, het interne scholingsplatform van Onderwijsgroep Amstelland.

Wij zoeken enthousiaste stagiairs die nieuwe kennis in de school brengen en leren van onze ervaring. Zo ontstaat een interessante wisselwerking. Een Lio-er krijgt een vergoeding.  Wil je bij ons werken, dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek! Je bent van harte welkom!

Speerpunten van onze school zijn;

  • verdere implementatie van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) en formatief evalueren in de groepen 1 t/m 8;
  • lees- en rekenonderwijs
  • verdere ontwikkelen van het vak techniek met behulp van onze Technotheek.

Saamhorigheid is onze kracht. Samen zijn we sterk!

Of we plek hebben? Neem contact op met: mevrouw Elwine Smit, bovenschoolse stagecoördinator, e.smit@ogamstelland.nl of  de heer Theo Bestman, adjunct-directeur van De Triangel, t.bestman@ogamstelland.nl


“Misschien tot ziens!”