Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Sinds augustus 2014 heeft De Triangel zijn eigen buitenschoolse opvang van Kinderrijk! De locatie daarvan ligt op loopafstand, namelijk Asserring 196. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van vervoer tussen de school en deze BSO-locatie want de kinderen zullen al wandelend door de vaste pedagogische medewerkers opgehaald worden.

Kinderrijk Asserring voor De Triangel is als volgt georganiseerd. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar die naar onze school gaan, zijn van harte welkom op deze BSO. De locatie heeft 3 groepen: twee in de leeftijd tussen 4 en 8, en één voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Het gebouw is zo opgezet dat de jongste kinderen vanuit hun groep zo de afgesloten natuurtuin in kunnen.
Naast BSO Kinderrijk Asserring voor De Triangel biedt Kinderrijk ook buitenschoolse opvang op de BSO Schweitzerlaan voor kinderen van De Triangel. Neemt u gerust contact op met de afdeling klantrelaties op nummer: 020-4260866 of kijkt u even op de site www.kinderrijk.nl.

Er zijn nog meer kinderopvangorganisaties in de buurt van onze school die goede hoogwaardige opvang bieden, namelijk: Kinderopvang Mirakel, Solidoe Kinderopvang, BSO Boon, Kids Aktief en Kindercentrum De Stoel.

Bij alle opvang geldt dat deze naadloos aansluit op onze dagelijkse schooltijden. Kinderen die ’s middags naar de BSO gaan worden door de BSO-medewerker(s) van school opgehaald. Bij Kinderrijk Asserring/ KBS De Triangel gebeurt dat lopend en bij Mirakel, Solidoe, BSO Boon, Kids Aktief, en De Stoel per taxivervoer. Alle genoemde organisaties zijn tijdens schoolvakanties de hele dag open en ook op dagen dat onze school gesloten is, bijvoorbeeld vanwege studiedagen, zijn ze open.

Voorschoolse opvang (VSO) wordt alleen aangeboden bij Kindercentrum De Stoel. De andere organisaties doen dat (nog) niet.

Voor meer informatie, vragen en inschrijving verwijzen wij u naar de kinderopvangorganisaties zelf: