De geschiedenis

In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw, werd Westwijk ontwikkeld. Het zou de nieuwste uitbreidingswijk van Amstelveen worden.

Waar mensen en kinderen gaan wonen, moeten natuurlijk ook scholen komen. Eén daarvan was onze school. De naam werd gevonden, doordat er een prijsvraag werd georganiseerd voor de eerste kinderen en hun ouders. Eén van de inzendingen was: de Triangel. De naam heeft te maken met de vorm van de school, want als deze vanuit de lucht bekeken wordt, lijkt het net of er driehoeken in het gebouw zitten. Er zaten ook drie scholen in het gebouw en een Triangel is bovendien een muziekinstrument dat door iedereen is te spelen en een mooi, helder geluid geeft.

Onze school heette dus voortaan: De Triangel.

In het begin was het geen grote school, zoals nu. Bij de start op 1 september 1992 waren er maar 68 kinderen. Ze pasten allemaal in het amfitheater. De eerste personeelsleden waren o.a. Carla Wargers, Elwine Smit-de Rue en Marchel Hendriks.

De Triangel, de Karel Eykmanschool en de Westwijzer zaten bij elkaar in het hoofdgebouw en er waren nog heel wat klaslokalen leeg.  Het openingsfeest van de nieuwe scholen was in oktober van dat jaar met het Scapino. Aan het einde van die week werd er een feestje gevierd met alle kinderen van de Triangel, de Karel Eykmanschool en de Westwijzer. Dat kon toen nog makkelijk in de gymzaal, want daar pasten alle kinderen nog makkelijk in.

In dat jaar waren er ook nog maar 2 computers in de school. Nu zijn dat er 130.

Aan het einde van dit eerste jaar werd bekend dat de Triangel en de Mariaschool uit Bovenkerk (zie foto hiernaast) bij elkaar zouden gaan. De Mariaschool werd gesloten en alle kinderen en personeel gingen verder in het Hoofdgebouw van de Triangel. Aan het einde van dat jaar was er dan ook een feest voor de kinderen in het Amsterdamse bos om te vieren dat zij samen zouden gaan.

In het jaar dat volgde was de school ineens een stukje groter. Er waren 200 kinderen en er was geen klaslokaal meer leeg. In de jaren die daarna kwamen werd er hard gewerkt en kwamen er steeds meer kinderen, juffen en meesters.  In 1995 werd de Overloop gebouwd. De Triangel was inmiddels zo groot dat er ook klassen in dit gebouw kwamen.

Toen de school 5 jaar bestond (het eerste lustrum in 1997), was er circus op school. We gingen toen een lied zingen op de melodie van ‘Dromen zijn bedrog’ en leerden goocheltrucs en kunstjes. Ook was er een ballonnenoptocht.

In 2002 bestond de school 10 jaar en was er een groot feest.  Alle kinderen werkten rond het thema ‘Holland’.  In iedere klas was er weer iets anders te zien dat met Holland te maken had. Iedere klas ging ook een reisje maken naar een attractie in Holland, bijvoorbeeld naar de molens of naar Schiphol.

In de jaren hierna werd de school zo groot dat wij niet meer in onze gebouwen pasten. Er kwamen dus nog meer klassen bij. Er zaten kinderen in het Hoofdgebouw, de Overloop, de Aanloop (op het grasveld hier op het schoolplein) en de Bovenloop (bij de Schweitzerlaan). Er werd een oplossing bedacht. De Westwijzer kreeg een nieuw schoolgebouw tegenover Roda en de Triangel kreeg er lokalen bij in het Hoofdgebouw. Vanaf die tijd zitten we dus in het Hoofdgebouw en de Overloop.

Toen de school 15 jaar bestond  was er muziekdag. Alle groepen werden door elkaar gehusseld, zodat oudere en jongere kinderen die dag gingen samenwerken. Er werden muziekinstrumenten gemaakt, er werden liedjes en dansjes ingestudeerd en spelletjes gespeeld. Aan het einde van de dag gingen we zingend en spelend met elkaar in een hele lange optocht door Westwijk lopen. Een rij van wel 600 kinderen.

In 2012 bestond de school 20 jaar. Er werd besloten dit heuglijke feit wederom te vieren met het thema “Circus”. In iedere groep werd op allerlei manieren rond dit thema gewerkt. Op het grasveldje naast de school verrees de grote blauw-witte circustent van “Magic Circus”. De artiesten maakten een rondje door de school en gaven vast een voorproefje van hun optredens in de klas! Ter afsluiting bezochten we de circusvoorstelling. Ondertussen zijn we al vast gaan sparen voor……

25 jaar De Triangel! In het voorjaar van 2018 hebben een groots feest gevierd. Op school? Nee, we zijn met z’n allen naar het Amsterdamse Bos gegaan en hebben daar zo waar een hele dag ridder- en jonkvrouwen spelletjes gedaan. De dag eindigde met een fantastisch gevecht te paard tussen ridder Rode Roderick en ridder Witte Wilhelm. De hele week stond in het teken van de Middeleeuwen.

Op dit moment, juni 2020, heeft onze school een stabiel leerlingaantal van ongeveer 730 kinderen. In 2014 betrok de Karel Eykmanschool een nieuw gebouw in Westwijk-zuid: de brede school Karelrijk. Ook De Triangel heeft hier een onderkomen in gevonden met 10 lokalen. Het hoofdgebouw van onze school is tijdens het schooljaar 2014-2015 verbouwd tot een prachtig modern gebouw voor De Triangel. Het eerste schoolgebouw aan de Zeelandiahoeve, waar ooit 3 scholen in werden gehuisvest, wordt nu, vanaf augustus 2015, volledig gebruikt door De Triangel. We zijn enorm trots op beide nieuwe locaties!

De schoolorganisatie is altijd bezig om ons onderwijs nog beter te maken. De centrale vraag daarbij is: wat heeft het kind nodig en wat kunnen wij bieden? Met een professioneel hardwerkend team kun je dagelijks met plezier bezig zijn om deze vraag goed te beantwoorden. Wij zijn trots op de prestaties van onze kinderen en ze zorgen goed voor elkaar!

Op naar de 30 jaar!