Onze school

De Triangel is een katholieke school die onderdeel is van de Onderwijsgroep Amstelland, stichting voor RK en PC basisonderwijs. De school staat in Amstelveen-Westwijk. Onze school heeft de beschikking over twee  locaties. Het Hoofdgebouw staat aan de Zeelandiahoeve. Onze dependance, gebouw Karelrijk,  staat aan de Jane Addamslaan (paarse gedeelte).

Wij zijn een grote basisschool waar gemiddeld zevenhonderd kinderen iedere dag met veel plezier, veel leren. Wij proberen de voordelen van een grote (bijvoorbeeld: grote kennis en expertise) en een kleine school (bijvoorbeeld: 5 ingangen voor ongeveer 80 kinderen per ingang op het hoofdgebouw) zo goed mogelijk te combineren. Wij noemen onszelf dan ook een leer- en zorgzame school.  Iedereen die zich tot ons onderwijsconcept aangetrokken voelt, is, in principe, welkom. We voelen ons echter primair verantwoordelijk voor de kinderen die reeds bij ons op school zitten. Voor ons aannamebeleid betekent dit dat zorg voor een nieuwe leerling en zorg voor een bestaande groep met elkaar verenigbaar moeten zijn. Wij willen inspelen op ontwikkelingen. We werken daarom niet vanuit een vaststaande filosofie, zoals Montessori, Jenaplan- of Vrije scholen.

Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en de directie.

In onze school kennen wij de volgende leerkrachten:

 • Groepsleerkrachten. Zij verzorgen het reguliere onderwijs aan een groep en hebben daarnaast werkzaamheden die voor de algehele organisatie van belang zijn.
 • Gespecialiseerde leerkrachten. Deze leerkrachten geven les op basis van hun specialisatie:
  • intern begeleiders sturen het proces aan dat in gang wordt gezet, indien kinderen op een bepaald gebied extra zorg behoeven. Dit kan zorg zijn op het gebied van het leren en ook op pedagogisch/sociale zorg.
  • remedial teachers kunnen worden ingezet voor extra ondersteuning bij het verwerven  van de leerstof.
  • de ‘a Different Day teacher’ verzorgt extra onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.
  • de gedragscoördinator ondersteunt leerkrachten en ouders bij kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit:

 • onze twee schoolassistenten, die  bezig zijn de praktische ondersteuning van het onderwijs en het beheer van de gebouwen. Zij doen kopieerwerk, regelen reparaties, zetten apparatuur klaar, etc.
 • de coördinatoren van de tussenschoolse opvang, die de organisatie en het beheer hiervan regelen.
 • de administratief medewerker, die de (leerling)administratie en zaken rond buitengewoon verlof verzorgt.

De directie van de Triangel wordt gevormd door:

 • de directeur, die naast zijn eigen takenpakket, verantwoordelijk is voor de algehele organisatie.
 • drie adjunct-directeuren die, naast hun eigen takenpakket, de dagelijkse leiding van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben.