Kanjertraining

unknownDe Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. De Kanjertraining hanteert hierbij de Kanjerregels:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig
Het belangrijkste doel van de kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander denkt of leert denken. Ze geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals:
  • Samenwerken
  • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
  • Leren te stoppen met pesten en treiteren
  • Uit slachtofferrollen stappen en op een gezonde manier het heft in eigen handen nemen

In de Kanjertraining onderscheiden we vier soorten petjes en de daarbij behorende gedragingen die ieder gekoppeld zijn aan een dierfiguur. In de training wordende petjes gedragingen overdreven neergezet. Het is niet de bedoeling de kinderen te labelen, maar de vier petjes leiden wel vaak tot inzicht. Het principe van de petjes is: ‘jij bent niet zo’ maar ‘je gedraagt je zo’. Je hebt zelf de keuze om je anders te gedragen en een andere pet op te zetten.

pestvogel[1]De Pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.

Het aapje aap[1] doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

Het konijn konijn1[1] is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

De tijger tijger[1] doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

  Kijk voor meer informatie op: www.kanjertraining.nl