Protocollen

Voor bepaalde situaties op onze school vinden we het extra belangrijk dat iedereen er op dezelfde manier mee om gaat. Dat komt de veiligheid en de kwaliteit van het leerproces ten goede. Daarom gebruiken we een aantal protocollen.

Een protocol kan gezien worden als een afspraak, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Wij hebben protocollen/regels voor pesten, dyslexie, gebruik van moderne communicatiemiddelen op school, luizen, en nog meer.

Hieronder vindt u een aantal belangrijke protocollen en richtlijnen. De klachtenregeling vindt u op de pagina van de Onderwijsgroep Amstelland. Wilt u de overige protocollen/regels inzien, vraagt u deze gerust aan bij de directie van school.