In onze school kennen wij de volgende leerkrachten:

 • Groepsleerkrachten. Zij verzorgen het reguliere onderwijs aan een groep en hebben daarnaast werkzaamheden die voor de algehele organisatie van belang zijn.
 • Gespecialiseerde leerkrachten. Deze leerkrachten geven les op basis van hun specialisatie: intern begeleiders, remedial teachers, ‘a different day’ teacher, en de gedragscoördinator (deze ondersteunt leerkrachten en ouders bij kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen).
 • De directie
 • Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit: onze twee schoolassistenten, administratieve medewerkers, een event manager, en een algemeen medewerker.

De directie

Van links naar rechts: Angelique le Fèvre, Guus van Weezenbeek, Theo Bestman, en Silvia Bezuijen.

 • Guus van Weezenbeek RDO, directeur, aanwezig di, wo, do, vr. Hij is naast zijn eigen takenpakket verantwoordelijk voor de algehele organisatie
 • Silvia Bezuijen, adjunct-directeur leerteam 1 (groepen 1 en 2), aanwezig: ma, di, do. Zij heeft naast haar eigen takenpakket de dagelijkse leiding over leerteam 1.
 • Theo Bestman, adjunct-directeur leerteam 2 (groepen 3-4-5), aanwezig: ma, di, wo ochtend, do. Hij heeft naast haar eigen takenpakket de dagelijkse leiding over leerteam 2.
 • Angelique LeFèvre, adjunct-directeur leerteam 3 (de groepen 6-7-8),  aanwezig: ma, di, wo, en do. Zij heeft naast haar eigen takenpakket de dagelijkse leiding over leerteam 3.

De leerkrachten

Groepsindeling 2021 – 2022:

GroepLeerkracht
1/2 ABarbara O. (do)
Miranda (ma – di – wo – vrij)
1/2 BMarieke (ma tm vrij)
1/2 CMonique J. (ma – di)
Jet (wo – do – vrij)
1/2 DCarol (ma – di – wo) Jacqueline (do – vrij)
1/2 EMandy (ma tm vrij)
1/2 FMonique V. (ma tm vrij)
1/2 GMerel (ma – di – vrij)
Madelin (di – wo – do)
1/2 HEva (ma – di – wo – do) Barbara O. (vrij)
3 ASusanne (ma – di – do – vrij)
Lia (wo)
3 BMariëtte (ma – vrij)
Sandra (di – wo – do)
3 CTeske (ma tm vrij)
GroepLeerkracht
4 AMarian (ma – di – wo- vrij) Kim R. (do)
4 BJoan (di – wo – do – vrij)
Kim R. (ma)
4 CHendrina (ma – di – wo) Eveline (do – vrij)
4 DJanet (ma – di)
Pris (wo – do – vrij)
5 AArno (ma tm vrij)
5 BWilleke (di* – wo – do)
Sanne (ma – di* – vrij)
*di = afwisselend ingevuld
5 CBarbara B. (ma tm vrij)
5 DAstrid (ma – di – wo – vrij)
Marieke A. (do)
GroepLeerkracht
6 ASilvana (ma tm vrij)
6 BKarin (di – wo – do – vrij)
Jessie (LIO) (ma – di)
6 CRick (ma tm vrij)
7 ABart (ma – di – wo – do)
Theo (vrij)
7 BDaphne (ma – di – wo – do)
Koen of Daphne (vrij)
7 CRosan (ma – do – vrij)
Richelle (di – wo – do)
7 DKim (wo – do – vrij)
Marloes (LIO) (ma – di)
8 AKoen (ma)
Doris (di – wo – do – vrij)
8 BSuzanne (ma – di)
Sandy (wo – do – vrij)
8 CSimone (ma tm vrij)
8 DMarion (ma)
Maud (di – wo – do – vrij)

Stagiaires

Bij ons op school wordt de gelegenheid geboden aan stagiairs van de PABO om ervaring op te doen in de praktijk. Wij werken samen met twee pedagogische academies; de IPABO uit Amsterdam en het Marnix College uit Utrecht. Binnen de Onderwijsgroep Amstelland is onze school door het Marnix College officieel benoemd tot opleidingsschool.

Op school worden stagiairs begeleid door de leerkracht(en) van de groep waar zij stage lopen. Vanuit ons bestuur komen er ook opleiders in school om de studenten te volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling als aankomend leerkracht. De studenten geven lessen en komen in aanraking met alle activiteiten die naast het lesgeven van belang zijn in het onderwijs. De stages duren een half jaar en de student is dan één of twee dagen in de week op school aanwezig. De leerkracht van de groep waar de student stage loopt, blijft verantwoordelijk voor de groep.

Aan het einde van de opleiding moeten de studenten een afsluitende stage lopen waarin de intensiteit van het lesgeven en alle andere werkzaamheden met betrekking tot het leraarschap worden opgevoerd. Dit wordt een LIO-stage genoemd (Leerkracht in Opleiding). Ook LIO-stagiairs zijn  regelmatig werkzaam bij ons op school.

Regelmatig zijn er ook stagiairs op school actief die een beroepsoriënterende stage komen lopen. Het doel van deze stages is om ‘aan den lijve’ te ondervinden of zij leerkracht in het basisonderwijs willen worden. Deze stage duurt in de meeste gevallen één week.

 • LIO stagiaires:
  • Een LIO stagiaire draait zelfstandig de groep. De leerkracht begeleidt de student, maar is niet altijd aanwezig in de groep.
  • Dit schooljaar hebben we Jessie (ma – di) en die wordt begeleidt door juf Karin, en we hebben Marloes (ma – di) en die wordt begeleidt door juf Kim

Zij instromers

Willeke en Sanne zijn zij-instromers, zij zullen samen groep 5b doen. Beide collega’s vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Theo en worden professioneel begeleid door onze eigen collega’s en door coaches vanuit het bestuurskantoor. Een zij-instromer staat zelfstandig voor de groep. De coachgesprekken met de begeleidend leerkracht vinden plaats na schooltijd.

Zorgteam

Iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een ononderbroken leerproces. Omdat we te maken hebben met verschillen moet ons onderwijs zo ingericht zijn, dat dit ook mogelijk is. Op onze school hebben wij daarvoor een gedegen zorgstructuur, uitgevoerd door een ervaren team van collega’s.

We streven ernaar om extra hulp en ondersteuning van de kinderen in de groep te realiseren. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, zal een leerkracht eerst met behulp van een handelingsplan in de groep met het kind aan het werk gaan. Zodra deze extra begeleiding moet worden uitgebreid, kan een kind in aanmerking komen voor de remedial teaching. Dit gaat in overleg met de intern begeleider.

De intern begeleiders, ook wel IB-ers genoemd,  begeleiden en ondersteunen de leerkrachten in het bieden van zorg aan de kinderen. De intern begeleiders sturen ook de remedial teachers aan. Dit zijn collega’s die kinderen, individueel of in kleine groepjes, buiten de klas extra begeleiding geven. Zodra een kind stagneert in zijn of haar ontwikkeling zal de intern begeleider samen met de leerkracht en ouders beoordelen welke passende zorg er verder geboden zal moeten worden. Het zorgteam bestaat dit jaar uit:

Interne begeleiding

 • Leerteam 1: Caroline (ma, di, do)
 • Leerteam 2: vacature
 • Leerteam 3: vacature

Zij sturen het proces aan dat in gang wordt gezet, indien kinderen op een bepaald gebied extra zorg behoeven. Dit kan zorg zijn op het gebied van het leren en ook op pedagogisch/ sociale zorg.

Remedial teaching

 • Leerteam 1: nvt
 • Leerteam 2: Eveline (di)
 • Leerteam 3: Suzanne (woe)

Zij zorgen voor extra ondersteuning bij het verwerven  van de leerstof.

Meer en hoogbegaafden/ A-different-day

 • Koen (di ochtend)
 • Marjon (woe en do ochtend)

Zij verzorgen extra onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Vakleerkracht gymnastiek

Juf Ellen en Meester Tom geven tweemaal per week sport en bewegen aan uw kind. Het is belangrijk dat uw kind zich prettig voelt in de sport en bewegingscultuur. Dat stimuleren zij door bewegingsonderwijs op maat te geven aan de krachten van uw kind. Een prettige associatie met sport kan een basis geven voor een gezond en sportief leven.
De laatste jaren zijn er veel berichten over de beweegarmoede van kinderen. Het niveau van bewegen van kinderen in onze maatschappij is aan het dalen. Dit komt vaak door een tekort aan beweging in de buurt en een groot aanbod aan afleidingen, zoals gamen en social media. Daarnaast is het beweegaanbod aan kinderen vaak eenzijdig: zodra het kind aan een sport verbonden is, blijft het daar en ervaart die alleen de bewegingen van die sport. Het doel is het aanbieden van een veelzijdig beweegpatroon in de gymlessen. Dit om een optimale voorbereiding te bieden aan het deelnemen aan de sport en bewegingscultuur.

Onderwijsondersteuners

Onderwijsondersteuning wordt geboden door onderstaande medewerkers:

 • Leerteam 1: Mary-Ann (ma tm vrij), Madelin of Merel (di), en Carol (vrij)
 • Groep 3: Lia (ma – di – do – vrij)
 • Groepen 4-5: Marieke (ma, woe), Britt (ma, di, wo, do), en Kim (di, wo)
 • Leerteam 3: Micha (ma, di, do ochtend), Rosan (di, wo),Koen (do), en Mirjam (do)

Schoolassistentes & Administratie

Belinda Klein – Gea Smit – Nancy Wiegmink

Nancy en Gea zijn de schoolsassistentes, Nancy vervult de taken op het hoofdgebouw en Gea op Karelrijk, de dependance.

Het werk van de schoolassistentes bestaat o.a. uit het verzorgen van de schoolbieb, zij kopiëren graag en veel, doen de was, de boodschappen zoals zeep, koffie en thee. Bovendien doen ze zelf de kleine klusjes of regelen een “mannetje”. Ook regelen zij de Tussen Schoolse Opvang (TSO), de TSO-krachten, de verkoop van abonnementen en strippenkaarten en de administratie die daarbij komt.

Belinda is de administratief medewerkster en management assistente van de school, zij verzorgt de leerling administratie, communicatie via Parro, ziekmeldingen, verlofaanvragen, ondersteuning van de directie en allerlei andere (administratieve) werkzaamheden. Paddy (niet op de foto) is assistent-administratief medewerkster. Zij houdt zich bezig met de leerling administratie, neemt ook de telefoon op en doet nog heel veel andere administratieve werkzaamheden.

Kortom, zij doen eigenlijk alles wat er op hun pad komt, behalve les geven. Voor vragen kunt u altijd bij hen terecht. U kunt binnenlopen of mailen.

Last but not least

ICT ondersteuning wordt geboden door Koen en Mandy. De event manager, die samen met de OC veel organiseert is Noortje. En tot slot onze algemeen medewerker is Angelique K.