In onze school kennen wij de volgende leerkrachten:

  • Groepsleerkrachten. Zij verzorgen het reguliere onderwijs aan een groep en hebben daarnaast werkzaamheden die voor de algehele organisatie van belang zijn.
  • Gespecialiseerde leerkrachten. Deze leerkrachten geven les op basis van hun specialisatie: intern begeleiders, remedial teachers, ‘a different day’ teacher, en de gedragscoördinator (deze ondersteunt leerkrachten en ouders bij kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen).
  • De directie
  • Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit: onze twee schoolassistenten, administratieve medewerkers, een event manager, en een algemeen medewerker.

De directie

Van links naar rechts: Guus van Weezenbeek, Angelique le Fèvre, Silvia Bezuijen en Theo Bestman.

  • Guus van Weezenbeek RDO, directeur. Hij is naast zijn eigen takenpakket verantwoordelijk voor de algehele organisatie.
  • Angelique LeFèvre, adjunct-directeur leerteam 3 (de groepen 6-7-8).
  • Silvia Bezuijen, adjunct-directeur leerteam 1 (groepen 1 en 2).
  • Theo Bestman, adjunct-directeur leerteam 2 (groepen 3-4-5).

De leerkrachten

Team De Triangel 2021 – 2022

Stagiaires

Bij ons op school wordt de gelegenheid geboden aan stagiairs van de PABO om ervaring op te doen in de praktijk. Wij werken samen met twee pedagogische academies; de IPABO uit Amsterdam en het Marnix College uit Utrecht. Binnen de Onderwijsgroep Amstelland is onze school door het Marnix College officieel benoemd tot opleidingsschool.

Op school worden stagiairs begeleid door de leerkracht(en) van de groep waar zij stage lopen. Vanuit ons bestuur komen er ook opleiders in school om de studenten te volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling als aankomend leerkracht. De studenten geven lessen en komen in aanraking met alle activiteiten die naast het lesgeven van belang zijn in het onderwijs. De stages duren een half jaar en de student is dan één of twee dagen in de week op school aanwezig. De leerkracht van de groep waar de student stage loopt, blijft verantwoordelijk voor de groep.

Aan het einde van de opleiding moeten de studenten een afsluitende stage lopen waarin de intensiteit van het lesgeven en alle andere werkzaamheden met betrekking tot het leraarschap worden opgevoerd. Dit wordt een LIO-stage genoemd (Leerkracht in Opleiding). Ook LIO-stagiairs zijn  regelmatig werkzaam bij ons op school.

Zij instromers

Op onze school hebben wij ook zij-instromers. Deze collega’s vallen onder de eindverantwoordelijkheid de adjunct-directeuren en worden professioneel begeleid door onze eigen collega’s en door coaches vanuit het bestuurskantoor. Een zij-instromer staat zelfstandig voor de groep. De coachgesprekken met de begeleidend leerkracht vinden plaats na schooltijd. 

Zorgteam

Iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een ononderbroken leerproces. Omdat wij te maken hebben met verschillen moet ons onderwijs zo ingericht zijn, dat dit ook mogelijk is. Op onze school hebben wij daarvoor een gedegen zorgstructuur, uitgevoerd door een ervaren team van collega’s. 

Wij streven ernaar om extra hulp en ondersteuning van de kinderen in de groep te realiseren. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, zal een leerkracht eerst met behulp van een handelingsplan in de groep met het kind aan het werk gaan. Zodra deze extra begeleiding moet worden uitgebreid, kan een kind in aanmerking komen voor de remedial teaching. Dit gaat in overleg met de intern begeleider.  

De intern begeleiders (IB-ers) begeleiden en ondersteunen de leerkrachten in het bieden van zorg aan de kinderen. De intern begeleiders sturen ook de remedial teachers aan. Dit zijn collega’s die kinderen, individueel of in kleine groepjes, buiten de klas extra begeleiding geven. Zodra een kind stagneert in zijn of haar ontwikkeling zal de intern begeleider samen met de leerkracht en ouders beoordelen welke passende zorg er verder geboden zal moeten worden.  

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij “A-different-Day” aan. Van groep 5 t/m 8 kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen hieraan meedoen. Alle kinderen in groep 5 worden daarvoor getest en geanalyseerd. 

Vakleerkracht gymnastiek

Op onze school wordt door vakleerkrachten gymnastiekles gegeven. De gymles vindt tweemaal per week plaats. Het is belangrijk dat uw kind zich prettig voelt in de sport en bewegingscultuur. Dat stimuleren gymleerkrachten door bewegingsonderwijs op maat te geven aan uw kind. Een prettige associatie met sport kan een basis geven voor een gezond en sportief leven. 

De laatste jaren zijn er veel berichten over de beweegarmoede van kinderen. Het niveau van bewegen van kinderen in onze maatschappij is aan het dalen. Dit komt vaak door een tekort aan beweging in de buurt en een groot aanbod aan afleidingen, zoals gamen en social media. Daarnaast is het beweegaanbod aan kinderen vaak eenzijdig: zodra het kind aan een sport verbonden is, blijft het daar en ervaart die alleen de bewegingen van die sport. Het doel is het aanbieden van een veelzijdig beweegpatroon in de gymlessen. Dit om een optimale voorbereiding te bieden aan het deelnemen aan de sport en bewegingscultuur. 

Onderwijsondersteuners, Schoolassistentes & Administratie

Onderwijsondersteuners
Om leerkrachten te ondersteunen hebben wij ook collega’s rondlopen die de leerkrachten in en om de groep kunnen ondersteunen daar waar nodig.  

Schoolassistentes
Nancy en Gea zijn de schoolassistentes. Nancy vervult de taken op het hoofdgebouw en Gea op Karelrijk, de dependance. Angelique K. ondersteunt Nancy op het hoofdgebouw, daar waar nodig. Zij is onze algemeen medewerkster.  

Het werk van de schoolassistentes bestaat o.a. uit het verzorgen van de schoolbieb, kopiëren voor de leerkrachten, doen van de was en het regelen de boodschappen zoals zeep, koffie en thee. Bovendien doen ze zelf kleine klusjes of regelen een specialist. Ook regelen zij de Tussen Schoolse Opvang (TSO), de TSO-krachten, de verkoop van abonnementen en strippenkaarten en de administratie die daarbij komt kijken.  

Contact: schoolassistentes.triangel@ogamstelland.nl

Administratie
Belinda is de administratief medewerkster en managementassistente van de school. Zij verzorgt de leerling administratie, communicatie via Parro, ziekmeldingen, verlofaanvragen, ondersteuning van de directie en allerlei andere (administratieve) werkzaamheden. Paddy is assistent-administratief medewerkster. Zij houdt zich met name bezig met de leerling administratie en neemt de telefoon op. 

Contact: administratie.triangel@ogamstelland.nl