Zorgteam

Iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een ononderbroken leerproces. Omdat we te maken hebben met verschillen moet ons onderwijs zo ingericht zijn, dat dit ook mogelijk is. Op onze school hebben wij daarvoor een gedegen zorgstructuur, uitgevoerd door een ervaren team van collega’s.

We streven ernaar om extra hulp en ondersteuning van de kinderen in de groep te realiseren.

Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, zal een leerkracht eerst met behulp van een handelingsplan in de groep met het kind aan het werk gaan. Zodra deze extra begeleiding moet worden uitgebreid, kan een kind in aanmerking komen voor de remedial teaching. Dit gaat in overleg met de intern begeleider.

De intern begeleiders, ook wel IB-ers genoemd,  begeleiden en ondersteunen de leerkrachten in het bieden van zorg aan de kinderen. De intern begeleiders sturen ook de remedial teachers aan. Dit zijn collega’s die kinderen, individueel of in kleine groepjes, buiten de klas extra begeleiding geven.

Zodra een kind stagneert in zijn of haar ontwikkeling zal de intern begeleider samen met de leerkracht en ouders beoordelen welke passende zorg er verder geboden zal moeten worden.