Ziekte en verlof

Ziek

Is uw kind ziek? Wilt u dan aub uw kind telefonisch afmelden:

Is your child ill? Please notify school by telephone:

  • Hoofdgebouw: groepen 1 tm 5 en groep 7: ziekmelden tussen 8:00-8:30 via 020-645 3825,
  • Karelrijk: groepen 6 en 8: ziekmelden tussen 8:10-8:40 via 020-640 8706.

Verlof

Wilt u extra/ buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Vul dan aub het verlofaanvraag formulier in. Dit is op school op het Hoofdgebouw op te halen bij Belinda. De directie moet het verlof goedkeuren. School is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. Zie ook de schoolgids, paragraaf 8.1, bladzijde 26.

If you want to request extra/ exceptional leave outside of the regular school holidays then please use the appropriate form. The form can be picked up at Belinda’s office. She is located in the main building (het Hoofdgebouw). Please note that the principal has to approve the special leave request. The school is required to report unapproved leave to the authorities.